Bæredygtighed

Det er vigtigt for vores og kommende generationer, at bæredygtighed er et fast element i alt, hvad vi foretager os.

Derfor indgår bæredygtighed også i vedtægterne for Dallund Slot, hvor vi forpligter os til en lang række tiltag, såsom fuld åbenhed omkring nuværende og kommende initiativer både i forhold til drift, medarbejdere og kunder.

Se Dallund Slots mission og vision her

Se Dallund Slots interessentpolitik her

Se Dallund Slots vedtægter her

B Corp certificering

Dallund Slot blev i løbet af sommeren 2023 B Corp certificeret. At blive B Corp certificeret er et bevis på, at vi arbejder seriøst med bæredygtighed. Og bæredygtighed i bred forstand. Og at vi arbejder for at blive de bedste for verden, og ikke i verden.

Grunden til vi har valgt at blive B Corp certificeret er, at det er den eneste certificering, hvor man som virksomhed måles på hele virksomheden, det vil sige 360 grader, og ikke kun udpluk. Man står således på mål for alt vedrørende miljømæssige og sociale forhold, ligesom man måles på lokal engagement og god ledelse.

For yderligere information om B Corp – se link;  https://www.bcorporation.net/en-us/

CO2

Det er et af Dallunds Slots vigtigste målsætninger, at reducere udledningen af CO2. Den CO2-forurening, som slottet udleder, modsvares til dels af en CO2-opsamling, i første omgang via vores egen skov og park. Målsætningen for 2023 er, at vi selv opsamler minimum 1/3 af den CO2 vi udleder.

Vi udarbejder løbende klima og CO2-regnskab, som er frit tilgængeligt, og som kan tilgås via et link længere nede på denne side.

Kunder, der ønsker det, kan købe CO2-kvoter, der opvejer den forurening, som skyldes transport til og fra slottet.

Vi har to Clever ladestationer, der kan benyttes af slottets gæster.

Vi køber så vidt muligt ind lokalt (Fyn og Ø’erne). 

Vi er stolte af, at vores indsats på Dallund Slot blandt andet har medført at Dallund Slot er blevet optaget i møde- og konferenceindustriens verdensomspændende organisation IACC, og at vi med vores høje standarder for bæredygtige møder og konferencer har fået guld-status.

 

Dallund Slot – Slottets omgivelser 7

CO₂ Regnskab

Nedenstående link giver adgang til Dallund Slots CO₂ klimaregnskab 2021.

Klimaregnskab 2021

CO₂ Optag

Nedenstående link giver adgang til Dallund Slots CO₂ optag.

CO₂ optag

Dallunds Økosystem

For at understøtte visionen om at skabe en bæredygtig virksomhed, udvikler vi på et økosystem på Dallund. Økosystemet inkluderer foreløbig følgende:

  • 170 æbletræer – diverse blandede sorter, der naturligvis indgår i menuen.
  • Bistader med flittiger bier. Honningen indgår som en del af madlavningen på slottet.
  • Søen har mange gedder, og slottets gæster må gerne fiske. De mellemstore gedder kan indgå som en del af menuen, hvis man ønsker det.

Red Barnet sommerlejr

En uge i juli måned danner Dallund Slot rammen om en Red Barnet sommerlejr for børn og familier, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie. Social ansvarlighed går hånd i hånd med bæredygtighed og understøtter, at Dallund Slot arbejder målrettet med FNs Verdensmål.

Se donationserklæring for 2021 her

Se donationserklæring for 2022 her

 

Bæredygtigt
iværksætteri

Ejerkredsen bag Dallund Slot ser coronakrisen og dens efterfølgende ”new normal” som en mulighed for at etablere nye bæredygtige forretningskoncepter. Koncepterne vil blive afprøvet via ”sprints”. Et sprints forløb vil typisk vare tre måneder og indeholde en række veldefinerede milesten og afsluttes med en evaluering, hvis primære formål er at beslutte, hvorvidt projektet skal fortsætte som en selvstændig virksomhed.

Det er en forudsætning for alle koncepter, at de er baseret på en som minimum CO2-neutral forretningsmodel.

Dallund Castle galleri billede omgivelser 13

Sprints

 

Det er planen at vi løbende arbejder med  ”sprints” og vi er meget åbne overfor ideer i den forbindelse. Vi er også interesserede i at blive investorer i etablerede selskaber, hvis de som minimum er CO2 neutrale eller har planer om at blive det i den nærmeste fremtid. Kontakt endelig bjorn@trioline.com, hvis der er kommentarer eller spørgsmål til Bæredygtigt Iværksætteri.

Designed by fingerspitz*