Bæredygtighed

Det er centralt for vores og kommende generationer, at bæredygtighed indgår som et fast element i alt, hvad vi foretager os. For at leve op til den ambition, sikrer Dallund Slot, at den samlede drift som minimum er CO₂-neutral. Det betyder på det mere lavpraktiske plan, at den CO₂-forurening, som slottet udleder i forbindelse med diverse aktiviteter som minimum modsvares af en tilsvarende opsamling af CO₂ – i første omgang via vores egen skov og på sigt via tilkøb af CO₂-kvoter. Vi vil på månedsbasis lave et CO₂-regnskab, som vil være frit tilgængeligt her på vores hjemmeside. For dem, der måtte ønske det, kan CO₂-kvoter der opvejer CO₂-forureningen, som skyldes transport til og fra slottet tilkøbes. Kommer du i el-bil, har vi to Clever ladestationer så du er klar til hjemturen.

Vi er stolte af, at Dallund Slot er blevet optaget i møde- og konferenceindustriens verdensomspændende organisation IACC, og at vi med vores høje standarder for bæredygtige møder og konferencer har fået guld-status.

I 2022 modtager vi Det Økologiske Spisemærkes guldmedalje for 90-100 % økologi.

Dallund Slot – Slottets omgivelser 7

CO₂ Regnskab

Nedenstående link giver adgang til Dallund Slots CO₂ regnskab.

Dallunds Økosystem

For at understøtte visionen om at skabe en bæredygtig virksomhed, udvikler vi på et økosystem på Dallund. Økosystemet inkluderer foreløbig følgende:

  • 170 æbletræer – diverse blandede sorter, der naturligvis indgår i menuen.
  • Bistader med flittiger bier. Honningen indgår som en del af madlavningen på slottet.
  • Søen har mange gedder, og slottets gæster må gerne fiske. De mellemstore gedder kan indgå som en del af menuen, hvis man ønsker det.

Red Barnet sommerlejr

En uge i juli måned danner Dallund Slot rammen om en Red Barnet sommerlejr for børn og familier, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie. Social ansvarlighed går hånd i hånd med bæredygtighed og understøtter, at Dallund Slot arbejder målrettet med FNs Verdensmål.

Bæredygtigt
iværksætteri

Ejerkredsen bag Dallund Slot ser coronakrisen og dens efterfølgende ”new normal” som en mulighed for at etablere nye bæredygtige forretningskoncepter. Koncepterne vil blive afprøvet via ”sprints”. Et sprints forløb vil typisk vare tre måneder og indeholde en række veldefinerede milesten og afsluttes med en evaluering, hvis primære formål er at beslutte, hvorvidt projektet skal fortsætte som en selvstændig virksomhed.

Det er en forudsætning for alle koncepter, at de er baseret på en som minimum CO2-neutral forretningsmodel.

Dallund Castle galleri billede omgivelser 13

Sprint nr. 1

Reducer smittespredning med 3D print
Det første projekt – sprint nr. 1 – tog udgangspunkt i coronapandemien. Vores fokus var at udvikle 3D printede produkter til at reducere smittespredningen – eksempelvis ansigtsmasker samt greb og beslag til døre og skabe, hvor man bruger sin arm fremfor hånd til at åbne med.

Projektet er afsluttet. Læs mere på armtag.dk.

Sprint nr. 3

Bæredygtige fødevarer uden E-numre

Siden Anden Verdenskrig er fødevareproduktionen i stigende grad blevet industrialiseret. Som konsekvens af dette indeholder de fleste forarbejdede fødevarer tilsætningsstoffer (E-numre) større eller mindre grad. Vi vil udvikle en række fødevarer uden tilsætningsstoffer og som understøtter en sund tarmflora. Konserveringsmetoderne tager udgangspunkt i den måde, man lavede mad på før Anden Verdenskrig. Vi vil så vidt muligt bruge sjældne sorter, der ikke normalt anvendes i fødevarer for derved at understøtte et mere diversificeret fødevareindtag.

Projektet drives af Bjørn Bahnsen.

Sprint nr. 2

Modebranchens udfordring
Vores andet projekt – sprint nr. 2 – havde afsæt i modebranchens mange udfordringer, der for alvor har set dagens lys i forbindelse med coronakrisen. Særligt den “ikke bæredygtige” forretningsmodel, som næsten alle tøjbrands tager udgangspunkt i, må anses for at være problematisk. Derudover er der meget tøj, der produceres under uetiske forhold. Vi har derfor afsøgt mulighederne for at designe, producere og sælge CO2 neutralt tøj og sengetøj.

Projektet er afsluttet og solgt til designeren, der driver det videre. Læs mere på http://fartoej.com

 

 

 

Flere sprints i
2020-2021

Det er planen at yderligere ”sprints” skal startes op i 2020-21 og vi er meget åbne overfor ideer i den forbindelse. Vi er også interesserede i at blive investorer i etablerede selskaber, hvis de som minimum er CO2 neutrale eller har planer om at blive det i den nærmeste fremtid. Kontakt endelig bjorn@trioline.com, hvis der er kommentarer eller spørgsmål til Bæredygtigt Iværksætteri.

Designed by fingerspitz*