Bæredygtighed

Det er centralt for vores og kommende generationer, at bæredygtighed indgår som et fast element i alt, hvad vi foretager os. For at leve op til den ambition, sikrer Dallund Slot, at den samlede drift som minimum er CO₂-neutral. Det betyder på det mere lavpraktiske plan, at den CO₂-forurening, som slottet udleder i forbindelse med diverse aktiviteter som minimum modsvares af en tilsvarende opsamling af CO₂ – i første omgang via vores egen skov og på sigt via tilkøb af CO₂-kvoter. Vi vil på månedsbasis lave et CO₂-regnskab, som vil være frit tilgængeligt her på vores hjemmeside. For dem, der måtte ønske det, kan CO₂-kvoter der opvejer CO₂-forureningen, som skyldes transport til og fra slottet tilkøbes. Kommer du i el-bil, har vi to Clever ladestationer så du er klar til hjemturen.

Vi er stolte af, at Dallund Slot er blevet optaget i møde- og konferenceindustriens verdensomspændende organisation IACC og at vi, med vores høje standarder for bæredygtige møder og konferencer, har fået guld status.

Primo 2021 modtager vi Det Økologiske Spisemærkes guldmedalje for 90-100 % økologi.

Dallund Slot – Slottets omgivelser 7

CO₂ Regnskab

Nedenstående link giver adgang til Dallund Slots CO₂ regnskab.

Dallunds Økosystem

For at understøtte visionen om at skabe en bæredygtig virksomhed, har vi over de seneste år skabt et lille økosystem på Dallund. Øko-systemet favner bredt og inkluderer følgende:

  • Egen forspiring af alle grøntsager i drivhus, hvorefter de dyrkes med udgangspunkt i biodynamiske principper og regenerative dyrkningsmetoder. Vi har 20-30 forskellige varianter af grønt over hele sæsonen. Grøntsagerne er en del af maden, vi serverer for vores gæster.

  • Egen produktion af kompost-the og andre plantevitaliserende produkter, eksempelvis mælkesyrepræparat. Køkkenhaven stimuleres med humus og kisel præparater.

  • Høns – Gammel dansk landrace, både høns og haner og på visse tider af året, har vi også kyllinger. Æggene indgår som del af maden, vi serverer for vores gæster.

  • Røde Danske malkekøer, den oprindelige danske race – 2 køer og 2 kvier der græsser på den nyetablerede skoveng i fredskoven. Den ene ko malkes og mælken, samt andre produkter vi kan lave med udgangspunkt i mælken, indgår i slottets menu. Derudover vil vi fra andet halvår 2020 kunne tilbyde vores gæster tørmodnet (dry-age) kød fra eget modningsskab.

  • 170 æbletræer –  diverse blandede sorter – indgår naturligvis også i menuen.

  • Bistader med ”Læsø” bier. Brune bier med ry for at være karakterfaste og bærer gode vilde kvaliteter. Honningen indgår som en del af madlavningen på slottet.

  • Søen har mange gedder og slottets gæster må gerne fiske. De mellemstore gedder kan indgå som en del af menuen, hvis man ønsker det.
  •  

Vi opfordrer vores gæster, til at deltage i de daglige aktiviteter relateret til ovenstående og foredrag kan arrangeres, med udgangspunkt i alt fra dyrkning af en køkkenhave, til høns og køer og produktion af egen æblejuice. 

 

Red Barnet sommerlejr

En uge i juli måned danner Dallund Slot rammen om en Red Barnet sommerlejr for børn og familier, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie. Social ansvarlighed går hånd i hånd med bæredygtighed og understøtter, at Dallund Slot arbejder målrettet med FNs Verdensmål.

Bæredygtigt
iværksætteri

Ejerkredsen bag Dallund Slot ser Corona krisen og dens efterfølgende ”new normal”, som en mulighed for at etablere nye bæredygtige forretningskoncepter. Koncepterne vil blive afprøvet via ”sprints”. Et sprint forløb vil typisk vare tre måneder og indeholde en række veldefinerede milesten samt budget og afsluttes med en evaluering, hvis primære formål er at beslutte hvorvidt projektet skal fortsætte som en selvstændig virksomhed.

Det er en forudsætning for alle koncepter, at de a baseret på en som minimum CO2 neutral forretningsmodel.

Dallund Castle galleri billede omgivelser 13

Sprint nr. 1

Reducer smittespredning med 3D print
Det første projekt – sprint nr. 1 – tager udgangspunkt i Corona specifikt og fokuserer på diverse 3D printede produkter, der kan hjælpe med at reducere smittespredning – eksempelvis ansigtsmasker og beslag til døre og skabe der gør at man kan åbne dem uden at bruge sine hænder. Det er startet 1. maj 2020 og vil blive evalueret ultimo juli 2020.

Projektet drives af Kristian Rasmussen. Se CV her

Kontakt Kristian på kristian@trioline.com – hvis der er spørgsmål eller kommentarer til projektet.

Læs mere på armtag.dk.

Sprint nr. 2

Modebranchens udfordring
Vores andet projekt – sprint nr. 2 – har afsæt i modebranchens mange udfordringer, der for alvor har set dagens lys i forbindelse med corona krisen. Særligt den “ikke bæredygtige” forretningsmodel, som næsten alle tøjbrands tager udgangspunkt i, må anses for at være problematisk. Derudover er der, meget tøj der produceres under uetiske forhold. Vi vil derfor afsøge mulighederne for at designe, producere og sælge CO2 neutralt tøj og sengetøj. Tidsplanen for dette er juni, juli og august 2020 – hvor juni primært vil være design og prototype, juli vil være produktion og salg og juli vil være salg og evaluering. En af målsætningerne i projektet er, at gæsterne på Dallund kan sove i vores eget CO2 neutrale sengetøj fra 1. september 2020.

Projektet drives af Ellen Bahnsen. Se CV her

Kontakt Ellen på ellen@trioline.com – hvis der er spørgsmål eller kommentarer til projektet.

Flere sprints i
2020-2021

Det er planen at yderligere ”sprints” skal startes op i 2020-21 og vi er meget åbne overfor ideer i den forbindelse. Vi er også interesserede i at blive investorer i etablerede selskaber, hvis de som minimum er CO2 neutrale eller har planer om at blive det i den nærmeste fremtid. Kontakt endelig bjorn@trioline.com, hvis der er kommentarer eller spørgsmål til Bæredygtigt Iværksætteri.

Hold en uforglemmelig julefrokost, hvor I får hele slottet for jer selv – Se julemenuen 

Designed by fingerspitz*