Bæredygtighed

Det er centralt for vores og kommende generationer, at bæredygtighed indgår som et fast element i alt, hvad vi foretager os. For at leve op til den ambition, sikrer Dallund Slot, at den samlede drift som minimum er CO₂-neutral. Det betyder på det mere lavpraktiske plan, at den CO₂-forurening, som slottet udleder i forbindelse med diverse aktiviteter som minimum modsvares af en tilsvarende opsamling af CO₂ – i første omgang via vores egen skov og på sigt via tilkøb af CO₂-kvoter. Vi vil på månedsbasis lave et CO₂-regnskab, som vil være frit tilgængeligt her på vores hjemmeside. For dem, der måtte ønske det kan vi også arrangere CO₂-kvoter, der opvejer den CO₂-forurening, der skyldes transport til og fra slottet for deltagerne i et seminar.

CO₂ Regnskab

Vi har samlet hele den store udregning, som vi bruger til at optimere vores CO₂ udledning.

Følg med og se udviklingen, måned for måned.

Dyr på Dallund

De høns, der skraber i jorden på Dallund, spankulerede også rundt på slottets jorder for 500 år siden. Det er danske landhøns, som er den eneste bevarede hønserace af dansk oprindelse. Det gælder for alle dyrene på Dallund. Her bor de gamle danske arter. Ved at tænke natur og miljø ind i vores strategi for det grønne slot tager vi ansvar for nærmiljøet og støtter op om en mere bæredygtig fremtid for både mennesker og dyr.

Red Barnet sommerlejr

En uge i juli måned danner Dallund Slot rammen om en Red Barnet sommerlejr for børn og familier, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie. Social ansvarlighed går hånd i hånd med bæredygtighed og understøtter, at Dallund Slot arbejder målrettet med FNs Verdensmål.

Designed by fingerspitz*