Persondatapolitik og cookies

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Dallund Slots behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Dallund Slot
Dallundvej 63
5471 Søndersø
Att.: Sanne Rasmussen
Emailadresse: sanne@dallundcastle.dk

 

Persondatapolitik

Dallund Slot ønsker med denne politik at vis, hvordan Dallund Slot håndterer dine personoplysninger.
Dallund Slot er dataansvarlig.

Dallund Slot udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Dallund Slot leverer som møde- og konferencevirksomhed en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Dallund Slot, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Dallund Slot.

 

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Dallund Slot indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Dallund Slots serviceydelser
 • Fra personer der handler på dine vegne
 • På B2B markedet. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Dallund Slot serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale
 • Via browser cookies
 • I forbindelse med brug af Dallund Slots digitale ydelser
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre
 • Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven

 

Hvilke informationer indsamler Dallund Slot?

Dallund Slot indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre almene personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Købshistorik herunder også brugen af andre digitale serviceydelser
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback via fysiske som onlinebaserede konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Dallund Slot personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Dallund Slot mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Dallund Slot det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Dallund Slot i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Dallund Slots vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 

Hvad er formålet med indsamlingen?

Dallund Slot indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.
Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Dallund Slot indsamler samt formålet med indsamlingen.

Dallund Slots formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af serviceydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af serviceydelser
 • Tilpasning af Dallund Slots kommunikation og markedsføring til dig
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til Dallund Slot
 • Opfyldelse af lovkrav.
Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Dallund Slot baserer behandlingen af dine personoplysninger.
Dallund Slot kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Dallund Slot behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Af legitime interesser, som Dallund Slot forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af serviceydelser.

Oplyser du Dallund Slot om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruges oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold generelt.

I nogle tilfælde vil Dallund Slot modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende.
I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Dallund Slots vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Dallund Slot er pålagt at registrere.

 

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Dallund Slot behandler om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som Dallund Slot har registreret om dig.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Dallund Slot har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, slettes alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset Dallund Slots behandling af dine personoplysninger.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af Dallund Slots formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Dallund Slot efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bede du kontakte Dallund Slot pr. mail: sanne@dallundcastle.dk

Dallund Slot vender tilbage med et svar indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning. Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen dog blive forlænget med yderligere to måneder.

Du gøres samtidig opmærksom på, at Dallund Slot, af sikkerhedsmæssige hensyn, skal være i stand til at verificere din identitet, før din anmodning kan behandles. Dallund Slot kan i den forbindelse fx bede om at få tilsendt en kopi af dit kørekort eller dit pas.

Dallund slot kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Dallund Slot beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager Dallund Slot løbende back up.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Dallund Slot underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt
Sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Dallund Slot udvalgte personoplysninger blandt andet på din opfordring med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc.

Dallund Slot deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig.

Dallund Slot kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

 

Cookies

 

Designed by fingerspitz*