Dallund Slot gennem tiderne

Hovedbygningen på Dallund Slot kan føres tilbage til 1540. Slottet har bl.a. tilhørt familien Blixen-Finecke og blev efter den sidste baronesses død i 1926 købt på offentlig auktion af apoteker P. Helweg Mikkelsen, som senere overdrog Dallund til sygekasserne. Slottet ejes i dag af Bjørn Bahnsen.

Bryske- og Skinkel-slægten

Ifølge oplysninger hos Erich Pontoppidan skulle Dallund allerede i 1300-tallet have tilhørt slægten Bryske, nemlig 1340 Markvard Bryske og i 1387 hans søn Herr Hartvig Bryske. Men desværre har vi ingen skriftlige eller bygningshistoriske vidnesbyrd, der kan bekræfte disse oplysninger. At slægten Bryske imidlertid har været knyttet til Dallund vil fremgå af nedenstående. Slægten Bryske er fynsk uradel, måske af mecklenburgsk oprindelse. Mandslinien uddør i 1653.

Slottets omgivelser

Dallund Slot er ikke åbent for publikum.

Alle kan nyde en gåtur rundt om søen. Søbredden ved slottet samt parken er forbeholdt slottets gæster.

Ved skovengen på sydsiden af søen findes en naturlegeplads for børn. Ved søens østlige side findes et fugletårn. Begge er offentligt tilgængelige.

Fiskeri i søen er ikke tilladt uden forudgående aftale. Årlige fiskedage vil blive annonceret på Dallund Slots Facebook-side.

Designed by fingerspitz*